Мажоретният състав на Трето основно училище „Братя Миладинови“, гр. Гоце Делчев се сформира през месец октомври на учебната 2005/2006 година, като група по СИП. Първоначално в него се включват около 15 ученички от IV до VII клас. Момичетата са много ентусиазирани и не пропускат репетиции. Сами изработват първия си уред – помпони. Първите облекла са ушити от местна шивашка фирма. Първата изява на групата е на 24 май 2006 год. в дефилаж по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. Първоначално мажоретките се обучават в работа с помпони. Постепенно уменията им се разширяват и в техните танци се включват още 2 уреда – батони и флаг-батони. Днес в състава участват момичета от V до VIII клас.
Две години по-късно, поради големия интерес към мажоретните танци, през учебната 2007/2008 год. в училището се сформира още една група за СИП „Танци”. В нея са обхванати желаещите момичета от начален етап – ІІ – ІV клас.
Броят на момичетата, участвали в мажоретния състав на училището, надхвърля 50.
През месец март 2016 година с голям концерт, в който се включиха и бивши възпитанички, мажоретният състав отбеляза своя 10-годишен юбилей.

Участия:
• Дефилажи по повод 24 май и празниците на училището;
• Участие в откриване и закриване на учебната година, училищни концерти, благотворителни концерти, организирани от други училища; празници по повод Деня на детето;
• Участие в проект на община Гоце Делчев, проект „Интеграция на децата от етническите малцинства“, проект „Успех“, проект „Твоят час“.
• Участие в концерти и дефилажи на ПМГ „Яне Сандански“ и НПГ „Димитър Талев“;
• Участие в дефилаж и откриване на V фолклорен фестивал – Гърмен, м. април 2014 год.;
• Участие във фестивал на детското и училищното творчество, организиран от община Гоце Делчев;
• Участие в Културна мозайка и Неврокопски панаир „Пролет в Неврокоп“ – м. юни 2014 год.;
• Участие в V фестивал на мажоретните състави в гр. Пазарджик, м. юни 2015 год.;
• Участие в благотворителен търг, организиран от сдружение „Хроника срещу рака“;
• Участие в танцовия конкурс „TAIM FOR DANCE“, организиран от НПГ „Димитър Талев“ м. януари 2016 год.