През учебната 2017/2018 год. мажоретният състав на училището е включен по проект „Твоят час”. Участват 13 момичета от V до VІІ клас. В групата постъпват само най-опитните от момичета от ІV клас, участвали в СИП „Танци”. Тренировките на мажоретния състав провеждат всеки понеделник от 16.00 до 17.30 часа във физкултурния салон на училището. През тази учебна година групата е участвала в нейното откриване и разучава нови танци, за да обогати репертоара си. От бюджета на училището за групата са осигурени няколко модела униформи, 3 модела ботуши и специфичните за мажоретните танци уреди – помпони, батони и флаг-батони. Участието на момичетата в групата е много полезно за тях. Освен, че научават различни танцови стъпки и движения, формират умения за работа с уредите помпони и батони, те формират и различни качества, които ще им бъдат полезни през целия живот – дисциплина, точност, толерантност, взаимопомощ, умения за работа в екип. Удовлетвореността на децата от участието на състава в различни изяви ги мотивира още повече да се стараят за постигане на по-високи резултати.