Моето различно хоби


Интересът ми към работата с танци започна през 2001 – 2002 година, периодът, в който момичетата от поредния випуск танцуваха с удоволствие. Всяко междучасие си измисляха танци в един от училищните коридори – с тези си действия, те събираха много публика. Това ме мотивира за празника на училището да направя танц с тях. Подготвихме танц и на следващата година. И така, съвсем спонтанно, се роди идеята, че е добре в училище да има мажоретен състав. Та, до ден днешен, вече повече от 10 години, ние измисляме и осъществяваме нашите танци, радвайки публиката.
Първите облекла на групата уших сама, а Ръководството на училището осигури материалите. Първите помпони изработихме заедно с момичетата, с много ентусиазъм. Първите палки бяха дървени, дебели като точилки и неудобни за ползване. След това започнаха проектите, в които отпускаха средства – така обогатихме гардероба си с нови облекла, ботуши и уреди. До този момент разполагаме: с различни 5 костюма и 4 чифта ботуши; с 2 комплекта батони, единият, от които е с много високо качество; с 4 комплекта помпони и 1 комплект флаг батон. Най-атрактивни за работа са батоните и флаг батонът. За да науча момичетата на основните движения, отделих една лятна ваканция, за да се самоусъвър-шенствам. Това, обаче, никак не ми беше достатъчно и започнах да търся информация за обучения на ръководители на мажоретни състави. След дълго търсене, успях да осъществя контакти с организации, които предлагат такива обучения – в последствие, посетих три семинара. Човек, колкото и да знае и може, никога наученото не е достатъчно, затова продължавам да се самоусъвършенствам, за да бъдат танците ни още по-атрактивни и интересни. Имам желанието, момичетата също – това ни кара да продължаваме и да гледаме напред.

Мария Пиргова – ръководител на „Мажоретен състав” при Трето ОУ „Братя Миладинови”