Традиционно стана участието на групата в откриването на Международния фолклорен фестивал в с. Гърмен – през м. април на 2014 и 2016 год.
В началото на м. юни 2015 год. групата участва за пръв път във фестивал на мажоретния танц със състезателен характер – “Слънчева Бесапара” в гр. Пазарджик. Момичетата премериха сили с едни от най-опитните български състави, натрупаха много впечатления и емоции по време на пребиваването си в град Пазарджик.