Различни организации канят Мажоретния състав за участие при организиране на благотворителни мероприятия.