Мажоретният състав участва при всяко откриване на нова учебна година.