Мажоретният състав участва в инициативи и празници на двете гимназии в града – ПМГ „Яне Сандански“ и НПГ „Димитър Талев“.