Мажоретният състав участва в инициативи и празници на двете гимназии в града – ПМГ “Яне Сандански” и НПГ “Димитър Талев”.