Няма училищен проект, свързан с извънкласните дейности, в който да не е участвал мажоретния състав: “Успех”, “Интеграция на децата от етническите малцинства”, “Твоят час”.