Няма училищен проект, свързан с извънкласните дейности, в който да не е участвал мажоретния състав: „Успех“, „Интеграция на децата от етническите малцинства“, „Твоят час“.