Засилен интерес към мажоретните танци показаха бъдещите второкласнички и третокласнички от училището. Голям брой момичета от първи и втори клас маршируваха, танцуваха, импровизираха стъпки и движения, въртяха батони и помпони с надеждата да бъдат одобрени и приети в мажоретния състав.

Изискванията към кандидатките са високи. Те трябва да притежават богат набор от качества – да имат добра стойка и походка, чувство за ритъм и за синхрон,  да са съсредоточени, старателни и изпълнителни.

Ръководителят на групата, г-жа Мария Пиргова, всяка година е изправена пред трудната задача да избере най-талантливите и мотивирани момичета  за своята група.