24

май

24 май

Първата изява на мажоретките беше дефилаж по повод 24 май, 2006 год. Появата на момичетата...

Празници

на училището

Фестивали

Благотворителни

изяви

Празници

на общината

Дефилажи

Проекти

Проекти

Няма училищен проект, свързан с извънкласните дейности, в който да не е участвал мажоретния...

Юбилей

Юбилей

През м. март 2016 год., с тържествен концерт в Дома на културата, мажоретният състав отбеляза своя...

Последни коментари

    Видео

    Loading...