И на ниво Община, мажоретният състав е търсен за откриване на празници и фестивали.